O društvu? Odvjetnički ured Područja prakse Gdje smo? Kontakt

 

Odvjetnik Branko Šerić

Rođen 22.12.1951. godine u Splitu, pohađao gimnaziju, te diplomirao na Pravnom Fakultetu u Splitu 1975. godine. Nakon diplome radi kao sudac Općinskog suda u Splitu do 1983. godine, pa kao sudac Županijskog suda u Splitu do 1989. godine, da bi iste godine postao sudac Županijskog suda u Zagrebu koju dužnost je obnašao do 1995. godine. Iste godine postaje odvjetnik, te u toj funkciji zastupa pred Međunarodnim kaznenim sudom u Haagu od 1998. do 2004. godine. Nakon toga, zastupa i brani u čitavom nizu osobito teških i složenih predmeta iz područja gospodarskog kriminala.

Odvjetnik Aljoša Šerić

Rođen 18.5.1976. godine u Splitu, pohađao I. gimnaziju u Zagrebu, diplomirao na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2001. godine, nakon diplome radio kao odvjetnički vježbenik kod odvjetnice Nikoline Golubić uglavnom na poslovima vezanim uz pravo društava i trgovačko pravo, nakon toga prelazi na rad kod oca, odvjetnika Branka Šerića, odvjetnikom postaje 2004. godine, otkada se pretežno bavi kaznenim pravom. Kao skladatelj i izvođač ima zapaženog uspjeha, te 2012. godine postaje redovni član Hrvatskog društva skladatelja, a u Institutu hrvatske glazbe obnaša funkciju glavnog tajnika. Zbog povećanog angažmana unutar hrvatske glazbene industrije, kao pravnik širi svoje područje djelovanja i na problematiku autorskog prava u Hrvatskoj.

 

Odvjetnica Nina Šerić Cesar

Rođena 27.05.1985. godine u Splitu, pohađala Privatnu klasičnu gimnaziju u Zagrebu, Glazbenu školu Vatroslava Lisinskog, te diplomirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2010. godine. Nakon diplome radi kao odvjetnička vježbenica kod oca, odvjetnika Branka Šerića, te 2013. godine postaje odvjetnica. Pretežito radi na poslovima vezanim uz građansko, kazneno, radno i obiteljsko pravo.

 

Odvjetnica Tatjana Fumić

Rođena 01.02.1980. godine u Zagrebu, pohađala XIII. prirodoslovno-matematičku gimnaziju u Zagrebu, te diplomirala na Pravnom fakultetu u Zagrebu 2007. godine. Tijekom studija sudjelovala je u TEMPUS programu namijenjenom međusveučilišnoj suradnji zemalja Europske Unije te potpomaganju reformi visokog obrazovanja, a bila je i demonstrator na katedri iz građanskog procesnog prava kod prof. dr. sc. Alana Uzelca. Nakon završetka studija započela je svoju karijeru 2007. godine kao odvjetnička vježbenica u Zajedničkom odvjetničkom uredu Šerić i Šerić kod odvjetnika Branka Šerića, te nakon položenog pravosudnog ispita 2010. godine, postaje odvjetnica 2011. godine u Odvjetničkom društvu Šerić i Šerić. Pretežno radi na područjima iz građanskog, trgovačkog, radnog, obiteljskog, prekršajnog i ovršnog prava. Služi se engleskim i njemačkim jezikom.